India Village Directory

List of all villages in Jhanduta Tahsil, Bilaspur District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Jhanduta Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Amroha (118)019327
2Arloh (35)019268
3Badgaon (212)019317
4Badgoan (4)019229
5Badhu (57)019429
6Badol (172)019477
7Bagla (92)019377
8Bahl (62)019435
9Bahnan Brahmana (120)019335
10Baihna Jatan (180)019480
11Bairimiyan (192)019345
12Baithrin (79)019453
13Bakain (91)019375
14Bala (124)019337
15Balghar (114)019372
16Balh Chalog (56)019430
17Balh Fatu (45)019416
18Balh Seena (11)019291
19Balhi Mreta (81)019451
20Baloh (219)019320
21Baongri (29)019248
22Bard (206)019306
23Baroha (201)019334
24Baroti (111)019263
25Barsandh (193)019344
26Barthin (217)019298
27Basandwari (154)019475
28Behlag (169)019486
29Behran (121)019332
30Beri Darola (179)019482
31Berla (177)019483
32Bhadol (131)019370
33Bhadol (68)019443
34Bhagatpur (20)019243
35Bhaliar (54)019427
36Bhalu (222)019294
37Bharoli Kalan (110)019378
38Bharoli Khurd (112)019277
39Bhatauli (226)019301
40Bhater (165)019495
41Bhater Kalan (113)019278
42Bhater Kundo (36)019269
43Bijepur (198)019349
44Bohar (71)019411
45Bohrwin (40)019389
46Brammani Kalan (24)019233
47Brammani Khurd (25)019234
48Bukhar (5/1)019228
49Chajoti (82)019404
50Chalawa (80)019456
51Changar Misran (37)019270
52Chauki (163)019497
53Chaunta (33)019253
54Chhat (161)019496
55Chohal (146)019468
56D.P.F. Johr Sundri (63/1/6)019385
57D.P.F.Bahl (63/1/8)019388
58D.P.F.Gadyana (43/1)019415
59D.P.F.Johr Dhyani (63/1,94/1,95/1)019383
60D.P.F.Kozar (63/1/5)019387
61D.P.F.Malraon (63/1/4)019384
62D.P.F.Sarak Ki Johr (93/1/3,15,99/2)019386
63Dafer (125)019338
64Dahad (126)019359
65Damhara (4/1)019231
66Daroh (67)019444
67Daslehra (19)019285
68Dehan (136)019458
69Dehlwin (127)019360
70Dhamli (164)019487
71Dhanar (60)019436
72Dhangu Baongri (29/1/2,30/1)019246
73Dhani (48)019420
74Dhanola (47)019419
75Dhanthar (170)019490
76Dharar (117)019324
77Dhari Bhari (149)019471
78Dharoti (214)019316
79Dhiungli (1)019235
80Dholag Chaknar (42)019402
81Dhrasani (159)019501
82Dibru (145)019467
83Dohak (5)019226
84Dohg (74)019452
85Dokru (129)019367
86Dol (70)019412
87Dol Lasawa (220)019322
88Dudhian (89)019390
89Duhak (228)019303
90Durghat (72)019408
91Fagog (221)019321
92Gadiana (44)019414
93Gah (43)019413
94Gahral (139)019461
95Galian (122)019333
96Gangloh (108)019265
97Gehrwin (191)019346
98Ghandhir (16)019282
99Ghaniar (189)019342
100Gharahan (152)019474
101Gharann (100)019258
102Gharwasra (21)019240
103Ghumarpur (103)019244
104Gochar (105)019289
105Goind (99)019254
106Guaon (216)019299
107Gujrera (10)019290
108Guloli (3)019232
109Hirapur (196)019352
110Jadu (97)019273
111Jajjar (190)019343
112Jamli (174)019479
113Jamoi (187)019340
114Jangal Bagra (199/1)019347
115Jangal Balhi Mreta (81/1)019449
116Jangal Baroti (111/1)019264
117Jangal Bhagphal (51/1)019424
118Jangal Bhaliar (54/1)019431
119Jangal Bharoli Kalan (110/1)019276
120Jangal Chalailee (7/1)019287
121Jangal Chalawa (80/1)019455
122Jangal Chatarwasan (5/A)019227
123Jangal Dhingu (198/1)019310
124Jangal Dholag Chaknar (42/1)019399
125Jangal Dholi Khala (12/1)019292
126Jangal Durghat (72/2)019409
127Jangal Gangloh (108/1)019262
128Jangal Ghaniri (188/1)019500
129Jangal Gharwasra (21/A)019230
130Jangal Ghrann (100/1)019256
131Jangal Gochar (16/1)019288
132Jangal Jai Shri Devi (4/A)019239
133Jangal Jamothi (196/1)019351
134Jangal Jhangwan (86/2)019400
135Jangal Jhareri (87/1)019397
136Jangal Jhaula (131/1)019365
137Jangal Jhunjnu (88/1)019394
138Jangal Kakrehar (52/1)019425
139Jangal Kalol (90/1)019374
140Jangal Khairiyan Bharari (86/1)019395
141Jangal Khamera Khurd (106/1)019266
142Jangal Khurjal (114/3)019371
143Jangal Kot Malhot (63/1)019440
144Jangal Ladeh (92/2)019391
145Jangal Majher (107/1)019255
146Jangal Marotan (53/1)019433
147Jangal Materi (114/2)019369
148Jangal Mehfuja Mehduda Anti (29/1)019245
149Jangal Mehfuja Mehduda Baongri (29/1)019247
150Jangal Mehfuja Mehduda Piaungli (31/1)019249
151Jangal Rahan (114/1)019326
152Jangal Sanira (109/1)019275
153Jangal Sasota Dhanola (46/1)019418
154Jangal Seru Salasi (182/1)019355
155Jangal Tahara (27)019238
156Jangal Tarkhola (72/1)019410
157Jangal Thathal Chaunta (32,33/1)019251
158Jangal Tihri (94/1)019380
159Jangal Tungleri (26)019237
160Jangal Tungri (202/1)019311
161Jangla (184)019358
162Jarot (101)019252
163Jejwin (75)019448
164Jeora (130)019368
165Jhabola (9)019286
166Jhamrariarn (18)019283
167Jhanduta Awal (119/1)019329
168Jhanduta Doam (119/2)019330
169Jhanduta Soam (119/3)019331
170Jhareri (208)019314
171Jhareri (87)019396
172Jhunjnu (88)019392
173Joaha (160)019499
174Johar Dhyani (95)019381
175Johar Kalsan (39)019382
176Jol (102)019257
177Kakrehar (52)019426
178Kalar (181)019354
179Kallar (15)019279
180Kalol (90)019373
181Karlata (73)019407
182Karoh (38)019271
183Kaseh (197)019350
184Kashniur (162)019498
185Katheran (65)019442
186Kathiun (17)019284
187Kathyun (78)019454
188Khairiyan Bharari (86)019393
189Khalsai (141)019462
190Khamera Kalan (104)019261
191Khamera Khurd (106)019259
192Kharli (51)019423
193Kharohl (85)019398
194Kharota (218)019297
195Kharwin (150)019472
196Kheri (84)019405
197Khirsi (185)019357
198Khudai (186)019339
199Kohna (158)019502
200Kosrian (23)019241
201Kot (63)019441
202Kothi (175)019485
203Kothi (22)019242
204Kujel (203)019313
205Kulahan (151)019473
206Kuljiar (98)019267
207Kuthera (13)019281
208Kuthera (138)019457
209Ladhera (178)019481
210Lag (93)019376
211Laihad (134)019362
212Lurhar (144)019466
213Majher (107)019260
214Makri (84/1)019403
215Malangan (14)019280
216Malari (12)019293
217Malhot (61)019434
218Malraun (41)019401
219Marohian (167)019489
220Marotan (53)019432
221Matla (147)019469
222Mauhin (227)019304
223Mekhwin (188)019341
224Moa (58)019437
225Musahan (142)019463
226Naghiar (6)019236
227Nagraon (133)019363
228Nahral (135)019361
229Nakhlera (153)019464
230Nand (132)019364
231Neras (200)019348
232Nihan (205)019307
233Pakhar (50)019422
234Paploa (69)019450
235Parahu (115)019325
236Parli (49)019421
237Pasol (143)019465
238Patta (168)019488
239Phatoh (213)019315
240Phupli Jhalwana (55)019428
241Piaungli (30)019250
242Poli (156)019493
243Rachhera (157)019492
244Raroh (211)019323
245Reli (204)019308
246Reti (77)019446
247Ri (210)019319
248Riana (223)019295
249Rohal (128)019366
250Salasi (182)019353
251Salwar (64)019439
252Samleta (166)019494
253Samletu (148)019470
254Samoh (199)019309
255Sandru (183)019356
256Sangh (140)019460
257Sanira (109)019274
258Sargal (215)019302
259Sasota (46)019417
260Ser (123)019336
261Seri (59)019438
262Silh (83)019406
263Sillvin (76)019447
264Singasiwin (224)019296
265Soh (66)019445
266Sopta (176)019484
267Sunhani (207)019305
268Talai (NP)800119
269Tanior (173)019478
270Thappar (116)019328
271Thorahan (171)019491
272Tihra (209)019318
273Tihri (155)019476
274Tihri (225)019300
275Tihri (94)019379
276Tikri (137)019459
277Tungri (202)019312
278Uljyar (96)019272

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Jhanduta: 00154. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in