India Village Directory

List of all villages in Padhar Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Padhar Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Ahlang (478)013058
2Algan (512)013216
3Babli (580)013143
4Baddi Dhar (567)013131
5Badi Bajgan (429)013023
6Badwahan (366)013089
7Bah (560)013125
8Bahi (538)013098
9Bajot (428)013026
10Balh (525)013187
11Balh Dhar (518)013182
12Banogi (597)013170
13Bara Gaon (598)013169
14Bari (534)013149
15Barohi (527)013205
16Barot (410)012992
17Barthwan (372)013075
18Basehr (535)013148
19Batheri (514)013178
20Bebla (561)013126
21Bhamchwan (431)013029
22Bhardan (422)013031
23Bharwahan (544)013109
24Bhatehar (490)013191
25Bhatwari (559)013123
26Bochang (416)013010
27Bulang (469)013067
28Chaila (595)013165
29Chehar (594)013166
30Chelang (425)013036
31Cheli (578)013147
32Chhahri (565)013129
33Chhuchhal (500)013202
34Chukku (303)013106
35D.P.F Deodhar (361)013088
36D.P.F Kadund (358)013086
37D.P.F. Badi Shingar (577)013141
38D.P.F. Barot (409)012991
39D.P.F. Batheri (515)013179
40D.P.F. Bhamchwan (432)013028
41D.P.F. Bhubu (484)013052
42D.P.F. Bochang (415)013009
43D.P.F. Chalaudhar (505)013211
44D.P.F. Chhoti Shingar (579)013144
45D.P.F. Deodhar (442)013005
46D.P.F. Dhamchian (427)013035
47D.P.F. Dibkan (364)013091
48D.P.F. Garaman (453)013044
49D.P.F. Himgarh (507)013213
50D.P.F. Hurang (487)013195
51D.P.F. Jamtehr (421)012997
52D.P.F. Jharwar (402)012988
53D.P.F. Jhukan (443)013015
54D.P.F. Kapal Dhar (479)013057
55D.P.F. Kasambal (439)013006
56D.P.F. Lachkandi (434)013033
57D.P.F. Lower Khajar (304)013107
58D.P.F. Malwara (511)013215
59D.P.F. Mandra (504)013210
60D.P.F. Meyot (404)012985
61D.P.F. Mulsu (362)013101
62D.P.F. Nagan (355)013083
63D.P.F. Pajaund (452)013016
64D.P.F. Pali (592)013164
65D.P.F. Putakhal (370)013077
66D.P.F. Riyas (501)013197
67D.P.F. Sachhan (436)013011
68D.P.F. Saraun (575)013140
69D.P.F. Sarda (556)013136
70D.P.F. Sati Dhar (365)013090
71D.P.F. Shamalang (455)013043
72D.P.F. Shilag (596)013168
73D.P.F. Silahswar (377)013071
74D.P.F. Taranu (520)013181
75D.P.F. Tikkar (476)013059
76D.P.F. Upper Khajari (307)013104
77D.P.F.Danta Nala (464)013046
78D.P.F.Duman (454)013045
79D.P.F.Kalhog (418)012995
80Dagwan (467)013048
81Dalah (537)013099
82Dalosa (380)013070
83Darug (563)013124
84Dhamchian (426)013025
85Dhamrehr (468)013068
86Dhanahan (569)013133
87Dhangyan (474)013061
88Dhanwan (473)013062
89Dhar (459)013038
90Dhar Katyan (433)013030
91Dharangan (412)013000
92Dhundha (572)013137
93Draggar (461)013040
94Droon (499)013203
95Duman (463)013047
96Fagni (528)013184
97Farairh (486)013194
98Gahang (446)013021
99Gajaun (581)013145
100Galu (440)013001
101Ganwag (492)013188
102Garaman (450)013019
103Garaman (480)013056
104Garhgraon (462)013041
105Garlog (589)013160
106Gawahan (571)013135
107Gawalan (374)013081
108Ghagtian (470)013066
109Ghagwan (359)013103
110Ghamarda (587)013159
111Ghogar Dhar (530)013094
112Gwali (542)013093
113Himgarh (510)013214
114Hiyun (373)013080
115Hiyun (618)013174
116Hiyund (558)013122
117Hullu (605)013175
118Hurang (488)013193
119Jamtehr (420)012998
120Janahan (551)013116
121Jhand (554)013119
122Jharwar (406)012989
123Jhukan (444)013014
124Jilhan (378)013074
125Jorla (522)013206
126Kadhiyan (414)013008
127Kajoit Dhar (586)013158
128Kalangehr (489)013192
129Kalera (566)013130
130Kalhog (417)012996
131Kalon (540)013097
132Kamharra (573)013138
133Kampan (471)013065
134Kao (419)012994
135Kasambal (438)013003
136Kashahra (495)013199
137Kashala (494)013196
138Kasher (472)013063
139Kathyaru (407)012990
140Katipri (536)013150
141Khaban (445)013013
142Khajari (305)013105
143Khal Boot (517)013183
144Khalail (403)012987
145Kharian (457)013024
146Khil (546)013111
147Kortang (465)013050
148Kot (376)013072
149Kufri (549)013115
150Kuljhan (424)013034
151Kungri (466)013049
152Kunnu (582)013146
153Kuthog (491)013190
154Lach Kandi (423)013032
155Lachhyan (435)013012
156Lagdhar (553)013118
157Lakhwan (375)013073
158Lapas (413)013002
159Latran (447)013020
160Lohra (545)013110
161Madhurwan (448)013022
162Maglana (550)013114
163Malog (601)013171
164Mandra (503)013209
165Markhan (379)013069
166Maseran (602)013172
167Maswahan (367)013087
168Mathi Bajgan (458)013037
169Meyot (405)012986
170Mulsu (543)013100
171Nagan Buhli (356)013085
172Nagan Uperli (357)013084
173Nagrota (604)013173
174Narla (584)013155
175Nashdarah (552)013117
176Nihon (547)013112
177Nog (523)013204
178Nosa (354)013082
179Padhar (502)013208
180Padwahan (568)013132
181Pajaund (451)013017
182Pali (591)013163
183Panchayatan (557)013121
184Paplahan (302)013108
185Pekhra (493)013189
186Pipali (590)013162
187Pundal (541)013096
188Putakhal (371)013076
189Radahan (369)013078
190Rolang (441)013004
191Ropa (562)013127
192Ropa -I (496)013200
193Ropa-II (497)013201
194Ropru (570)013134
195Sachhan (437)013007
196Sadhyani Dhar (564)013128
197Sahal (588)013161
198Salhana (360)013102
199Saned (533)013154
200Sanwar (521)013207
201Sarahan (539)013151
202Saraun (574)013139
203Sari (585)013157
204Sarwala (363)013092
205Satnog (529)013095
206Seri (506)013212
207Shagnal (498)013198
208Shakrog (531)013152
209Shamalang (456)013042
210Shangal Waha (516)013177
211She (583)013156
212Shihli Khad (548)013113
213Shilag (593)013167
214Shilh (485)013053
215Shilh Bahawani (483)013051
216Shingar (576)013142
217Singdhar (430)013027
218Siun (532)013153
219Sudhar (477)013060
220Swar (481)013055
221Taranu (519)013180
222Tarswan (460)013039
223Tarwan (408)012993
224Tehri (482)013054
225Terang (449)013018
226Thah (513)013176
227Tharki (555)013120
228Thuji (411)012999
229Tikkar (475)013064
230Tikkar (526)013185
231Traila (524)013186
232Urla (368)013079

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Padhar: 00123. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in