India Village Directory

List of all villages in Kotli Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Kotli Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Alag (8)013751
2Arnodi (26)013770
3Arthi (14)013760
4Badgaon (51)013798
5Badyar (30)013767
6Baggi (83)013788
7Balahar (76)013778
8Banog (1)013743
9Barnota (15)013759
10Baroha (6)013747
11Batahar (69)013790
12Batahar (84)013784
13Batour (70)013793
14Bhargaon (29)013766
15Chaloh (68)013792
16D.P.F. Janitri (20)013758
17D.P.F. Rachhera (73)013777
18D.P.F.Nagan (82)013783
19Darubal (11)013753
20Dawahan (33)013750
21Dhalwani (2)013742
22Dhandal (78)013780
23Dhaniara (75)013774
24Dhawali Badehar (19)013757
25Dhawansari (9)013749
26Fagla (77)013779
27Gharaun (25)013775
28Hart (72)013795
29Jalaun (35)013801
30Jandrola (41)013805
31Kalag (17)013756
32Kalgraum (66)013787
33Kalothar (36)013769
34Kasan (13)013754
35Kasan (37)013799
36Khad Khalyana (40)013804
37Khalwanu (12)013755
38Kot (5)013746
39Kotli (74)013776
40Kun (4)013745
41Kusmul (24)013773
42Kutli (38)013800
43Lagdhar (16)013762
44Laswai Khad (39)013803
45Luharad (31)013768
46Mahan (3)013741
47Mandokhar (10)013752
48Nalsan (71)013796
49Ropa Matyal (7)013748
50Ropru (81)013782
51Sadoh (34)013802
52Sai (52)013797
53Sain (23)013772
54Samrahan (79)013781
55Saploh (21)013771
56Sarwahan (88)013785
57Sarwari Buhli (27)013764
58Sarwari Uperli (22)013763
59Satahan (18)013744
60Sathol (64)013791
61Sehli (63)013786
62Sikan (28)013761
63Sukhsal (80)013794
64Tarnoh (42)013806
65Taryasal (32)013765
66Thanaut (67)013789

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Kotli: 00128. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in