India Village Directory

List of all villages in Bhadrota Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Bhadrota Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Ambi (320)014009
2Bada Samahal (442)014068
3Badresa (310)013997
4Baggi (342)014042
5Bah (391)014054
6Baira (347)014020
7Balh Lalihan (360)014029
8Bandropa (326)014000
9Beri (150)013994
10Beru (327)014001
11Bhadarwar (351)014025
12Bhadroi (401)014059
13Bhalara (403)014055
14Bhanwar (392)014050
15Bharyana (357)014044
16Bid (398)014052
17Chalhog (354)014031
18Chamyola (397)014047
19Chanauhli (339)014046
20Chandes (443)014070
21Chanehar (149)013995
22Chhatar (317)013987
23Chhehr (356)014043
24Chhimbe Ra Balh (315)014010
25Chhir (308)013992
26Chhota Samahal (440)014067
27Chori (312)014005
28D.P.F Kaldoo (399)014062
29Dabrog (407)014078
30Dangar (352)014024
31Darbiahni (344)014034
32Dhalyat (330)014014
33Dhangor (404)014065
34Dharyala (313)014006
35Dolan (309)013996
36Fatehari (151)013993
37Gadyaru (434)014073
38Gahar (444)014071
39Gaihra (437)014077
40Ghamdaul (311)014004
41Gorouru (314)013989
42Handkali (325)014002
43Hansal (394)014057
44Hawani (293)014026
45Hawani (324)013999
46Jamni (402)014056
47Jangal (334)014035
48Janihan (409)014080
49Jhir (441)014066
50Kakwan (395)014058
51Kalar (350)014023
52Kalar (398)014061
53Kalehri (318)014011
54Kaloh Dhar (322)014003
55Kals (321)014007
56Kanyana (353)014032
57Karnal (328)014008
58Kash (408)014079
59Kathogan (332)014016
60Khadohar (436)014074
61Khahan (341)014041
62Khalanoo (406)014063
63Khil (345)014018
64Khuban (316)013988
65Khudi (338)014039
66Kothi (336)014037
67Kuphri (340)014040
68Lohakhr (331)014015
69Nagan (348)014021
70Nalhog (337)014038
71Naloh (349)014022
72Padasla (323)013998
73Palwan Buhla (393)014049
74Palwan Uperla (396)014048
75Paniali (435)014072
76Parnoh (389)014053
77Patta (388)014069
78Pingla (319)014012
79Rakhota (359)014051
80Raserh (292)014028
81Rissa (307)013991
82Rohan (358)014045
83Ropri (400)014060
84Ropri (439)014075
85Salyani (343)014033
86Samsauh (387)014027
87Sandoh (346)014019
88Sarnota (405)014064
89Shailag (438)014076
90Sihal (301)013990
91Thankar (335)014036
92Thona (329)014013
93Thurd (355)014030
94Tikkar (333)014017

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Bhadrota: 00130. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in