India Village Directory

List of all villages in Aut Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Aut Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Ansar (503)014822
2Aut (527)014852
3Bahandi (472)014872
4Bandal (445)014875
5Bata (457)014883
6Bhanuthi (482)014845
7Bhatwari (461)014866
8Bonse (447)014878
9D.P.F Saran Kalyala (467)014855
10D.P.F. Bagodh (513)014827
11D.P.F. Bashaohat (475)014870
12D.P.F. Batahar Dhar (449)014877
13D.P.F. Bhatmar (523)014843
14D.P.F. Bhatwari (462)014865
15D.P.F. Buthi (469)014868
16D.P.F. Chhuri Bain (464)014887
17D.P.F. Chubhlu (517)014838
18D.P.F. Chuni Nal (483)014846
19D.P.F. Gharyana Dhar (486)014814
20D.P.F. Ichhani Lahang (453)014881
21D.P.F. Juindi (477)014857
22D.P.F. Katiras (528)014853
23D.P.F. Kelti (448)014880
24D.P.F. Narain Pairu (494)014807
25D.P.F. Nau Doghari (526)014851
26D.P.F. Niharanal (530)014867
27D.P.F. Palatnal (501)014821
28D.P.F. Parthachi (514)014828
29D.P.F. Rashwal (484)014831
30D.P.F. Ropa (497)014805
31D.P.F. Sakrodu Nal (492)014809
32D.P.F. Sanod (480)014847
33D.P.F. Sarain (470)014888
34D.P.F. Sari (515)014832
35D.P.F. Shihal (459)014885
36D.P.F. Tarmuthi (485)014830
37D.P.F. Taryal (500)014818
38D.P.F. Thujri (505)014819
39D.P.F.Dakshati (488)014816
40D.P.F.Dhiun Dhar (466)014854
41D.P.F.Ghurat (487)014815
42D.P.F.Jamunal (489)014813
43D.P.F.Lakshal (490)014812
44D.P.F.Shikari (481)014844
45Dangwach (473)014871
46Dewari (450)014876
47Dhangshi (463)014861
48Farsh (512)014836
49Hanogi (456)014882
50Jhiri (508)014824
51Juindi (476)014858
52Kanauj (493)014808
53Kashna (529)014862
54Kathyari (504)014820
55Khachhani (454)014879
56Khamradha (534)014863
57Khawlash (516)014837
58Khini (532)014864
59Kingsh (521)014841
60Kot Dhalyas (465)014860
61Kota Dhar (520)014839
62Lakshal (491)014810
63Muthal (451)014874
64Nagwain (509)014826
65Naw (525)014850
66Pali (518)014835
67Palsed (507)014825
68Piun (478)014856
69Pub (479)014848
70Rahan (452)014873
71Rensh (458)014884
72Reukal Dhar (460)014889
73Ropa (468)014859
74Ropa (496)014804
75Sansoi (519)014840
76Sawakhari (506)014829
77Shala (471)014886
78Shara (531)014890
79Shayari (495)014811
80Shil Mashora (511)014833
81Shila Daral (498)014806
82Sozha (522)014842
83Takoli (510)014834
84Tapur (524)014849
85Taryal (499)014817
86Thalot (533)014891
87Thuwari (474)014869
88Tikar (502)014823

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Aut: 00134. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in