India Village Directory

List of all villages in Bali Chowki Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Bali Chowki Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Awarli Kareri (556)014907
2Bagi (545)014920
3Bagi (636)014954
4Bali Chowki (611)014991
5Basahan (594)014900
6Basunghi (613)014996
7Basut (579)014967
8Bhanwas (637)014953
9Bhekhli (666)015045
10Bhurah (605)014978
11Bijhar (580)014965
12Bounchari (626)015002
13Bung (639)014952
14Bung (670)015021
15Chalot (633)014962
16Cheti (647)014950
17Chhet (591)014895
18Chohri Bhatwara (562)014930
19D.P.F. Badori (642)014944
20D.P.F. Badyad (570)014940
21D.P.F. Bagi Banwar (544)014921
22D.P.F. Bagra (692)015031
23D.P.F. Bhat Kutla (681)015041
24D.P.F. Bhekli Dhar (539)014924
25D.P.F. Birni Samlohi (590)014933
26D.P.F. Chamdhiyar (614)014999
27D.P.F. Chasnas (569)014943
28D.P.F. Chhanjhanu (627)015006
29D.P.F. Choohri Kalyala (572)014935
30D.P.F. Chunji Chalahar (607)014981
31D.P.F. Daran Gahar (631)015007
32D.P.F. Deothach (632)014984
33D.P.F. Dhunj Gahar (630)014985
34D.P.F. Dhunju Shegla (577)014969
35D.P.F. Dori Pathar (567)014937
36D.P.F. Dudhagi (564)014936
37D.P.F. Dugha Kaliun (676)015025
38D.P.F. Fhanjar (549)014917
39D.P.F. Ghachi Gad (565)014927
40D.P.F. Ghanisar (557)014905
41D.P.F. Ghughu Gahar (689)015030
42D.P.F. Janji Kalyana (635)014963
43D.P.F. Jhalru (599)014974
44D.P.F. Jhira Devri (609)014988
45D.P.F. Jhulka (589)014898
46D.P.F. Jufarkot (685)015029
47D.P.F. Kahani Shilh (573)014955
48D.P.F. Kali Shafedi (616)014986
49D.P.F. Kandi Chalyala (612)014993
50D.P.F. Karthach (537)014925
51D.P.F. Kashal (602)014972
52D.P.F. Kashelh (623)015000
53D.P.F. Kashu (588)014899
54D.P.F. Kasinhupat (592)014901
55D.P.F. Kawari Shilh (687)015035
56D.P.F. Khanni (622)015001
57D.P.F. Kholanal (540)014923
58D.P.F. Kohli Shil (674)015043
59D.P.F. Kun (555)014909
60D.P.F. Lagjan (655)015014
61D.P.F. Linggahar (651)014946
62D.P.F. Makhreli Dhar (624)015005
63D.P.F. Malari (583)014982
64D.P.F. Manjhi (682)015040
65D.P.F. Marholi Shilh (649)014956
66D.P.F. Mathyani Dhar (559)014928
67D.P.F. Nalout (640)014949
68D.P.F. Narain Garh (663)015018
69D.P.F. Naura Chalyala (620)014997
70D.P.F. Parkhol (656)015013
71D.P.F. Rajan Kura (653)014958
72D.P.F. Rangcha (671)015022
73D.P.F. Ropa Karaot (601)014897
74D.P.F. Salano (619)014992
75D.P.F. Samadhar (652)014957
76D.P.F. Samvadad (581)014966
77D.P.F. Shaloi (552)014914
78D.P.F. Shalwar (645)014948
79D.P.F. Shelapani (582)014983
80D.P.F. Shihl (593)014902
81D.P.F. Snaun (586)014970
82D.P.F. Sudhrani (660)015012
83D.P.F. Thachi (575)014932
84D.P.F. Thahnalot (574)014934
85D.P.F. Thunadi Gad (679)015028
86D.P.F.Binglao (638)014951
87D.P.F.Tipar Chalyaila (597)014892
88Dadwari (598)014973
89Dadwas (576)014931
90Dayandi (584)014971
91Deodhar (606)014979
92Dhalut (662)015017
93Didar (654)015015
94Dobha (587)014896
95Gagan (563)014929
96Ghat (675)015042
97Ghat Muhath (604)014977
98Guran (561)014903
99Jhabrandhi (683)015038
100Jhhukhari (664)015047
101Jugohi (566)014938
102Kandha (629)015003
103Kandhi (678)015027
104Karthach (538)014911
105Kashod (550)014915
106Katwanu (673)015044
107Kau (595)014894
108Khahri (553)014912
109Khalwan (578)014968
110Khalwan (661)015016
111Khanni (625)015004
112Khauli (690)015032
113Kholanal (541)014922
114Khuhann (658)015009
115Khuragi (546)014919
116Kuklah (547)014918
117Kun (554)014908
118Lagriana (603)014976
119Lambi Dhar (650)014959
120Lot (668)015023
121Majaon (657)015010
122Majh Dhar (568)014942
123Malari (585)014980
124Mani (617)014994
125Marhola (646)014961
126Marwa (560)014904
127Mathyani (677)015026
128Muhalu Khamradha (596)014893
129Naihra (691)015033
130Nalwagi (536)014910
131Nauna (621)014998
132Odi (608)014989
133Pakwana (628)015008
134Pandali (548)014916
135Panjain (600)014975
136Parli Kareri (558)014906
137Phalaher ,(648)014964
138Rahi (610)014990
139Rakhali Dhar (641)014941
140Rani Kot (643)014945
141Salano (618)014995
142Samalwas (672)015019
143Shaduna (615)014987
144Shainun (551)014913
145Shalwar (644)014947
146Shankawah (535)014926
147Shukad (686)015036
148Somgad (634)014960
149Sudhrani (659)015011
150Suketi (680)015039
151Tandi (571)014939
152Tapnali (684)015037
153Thacha Dhar (688)015034
154Thata (667)015024
155Tiki (669)015020
156Ukhli (665)015046

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Bali Chowki: 00135. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in