India Village Directory

List of all villages in Thunag Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Thunag Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Ahun (94)015082
2Badaliyur (423)015228
3Badin (127)015092
4Baga (521)015067
5Bagsiad (97)015089
6Bahal (485)015140
7Bahal (699)015282
8Bajaihal (517)015060
9Bajaran (139)015104
10Bakaran (356)015204
11Bakhalwar (456)015172
12Bakhalwar (480)015116
13Balaindha (488)015139
14Balidhar (500)015118
15Banaishi (126)015091
16Banyad (487)015147
17Bara (425)015271
18Barain (364)015209
19Barakwali (484)015144
20Barsoa (346)015201
21Baryogi (413)015242
22Bekar (527)015057
23Bethawan (722)015305
24Bhajauni (387)015260
25Bhalwar (446)015179
26Bhamar (398)015246
27Bharad (464)015154
28Bhekhali (448)015170
29Bhiyand (470)015108
30Bindudhar (376)015222
31Bung (433)015183
32Chanag (396)015245
33Charthi (402)015226
34Chathinal (694)015274
35Chawag (386)015261
36Chet (511)015123
37Chhanar (503)015065
38Chhatri (414)015265
39Chhoa Dhar (518)015059
40Chhota Liyur (422)015234
41Chhwach (399)015223
42Chiuni (509)015124
43Chohat (522)015068
44D.P.F. Keoli (496)015131
45D.P.F. Shilh (466)015158
46D.P.F.Ahun (93)015081
47D.P.F.Baila (444)015169
48D.P.F.Bajaun (492)015136
49D.P.F.Bakhalwar (479)015115
50D.P.F.Balaindha (489)015138
51D.P.F.Baloo Thach (381)015249
52D.P.F.Banali Dhar (395)015255
53D.P.F.Baneshidhar (142)015099
54D.P.F.Bara (483)015143
55D.P.F.Bhagdyar (341)015193
56D.P.F.Bhalaon (345)015198
57D.P.F.Bharari (91)015079
58D.P.F.Bharmakas (445)015180
59D.P.F.Bharmeri (358)015188
60D.P.F.Bhiyand (468)015157
61D.P.F.Budhakadar (437)015159
62D.P.F.Bunga (505)015129
63D.P.F.Bunga Dhar (380)015254
64D.P.F.Bungatu (467)015156
65D.P.F.Chakruhan (441)015165
66D.P.F.Chanag Shilh (397)015247
67D.P.F.Chapland (717)015301
68D.P.F.Charthi (401)015225
69D.P.F.Chhatri (416)015267
70D.P.F.Chhonal (714)015295
71D.P.F.Chilamgad (463)015153
72D.P.F.Choparu (486)015146
73D.P.F.Dadhwar (362)015208
74D.P.F.Damedhi (359)015205
75D.P.F.Daralh (372)015217
76D.P.F.Daridhar (481)015141
77D.P.F.Daroun (132)015085
78D.P.F.Deolnal (469)015105
79D.P.F.Deoprala (343)015195
80D.P.F.Devki Dhar (368)015215
81D.P.F.Dhanhigad (452)015176
82D.P.F.Dharotha (472)015107
83D.P.F.Dharwar (135)015097
84D.P.F.Dharwaru Shilh (353)015191
85D.P.F.Dhawara (365)015211
86D.P.F.Faidhar (705)015287
87D.P.F.Gadagalu (440)015163
88D.P.F.Garijhanoo (431)015181
89D.P.F.Gharaligad (450)015177
90D.P.F.Halchhawal (708)015293
91D.P.F.Halsigad (430)015227
92D.P.F.Henigad (400)015224
93D.P.F.Janedh (403)015230
94D.P.F.Kala Kamisher (462)015152
95D.P.F.Kalaila Shilh (138)015098
96D.P.F.Kalenjoo (407)015233
97D.P.F.Kali Doghri (342)015194
98D.P.F.Kandhi Presh (459)015148
99D.P.F.Karsai Beel (720)015299
100D.P.F.Kathaun Dhar (384)015252
101D.P.F.Kathla (377)015219
102D.P.F.Kathyala (367)015216
103D.P.F.Katnalu (426)015273
104D.P.F.Khamrar (477)015114
105D.P.F.Khatoo (388)015262
106D.P.F.Kumharla (465)015155
107D.P.F.Lahri Shilh (392)015257
108D.P.F.Lambi Dhar (370)015214
109D.P.F.Lashi (418)015243
110D.P.F.Lihar (424)015272
111D.P.F.Malachh (474)015110
112D.P.F.Marhawala (361)015187
113D.P.F.Nadaun (695)015278
114D.P.F.Nihri (493)015135
115D.P.F.Palenidhar (710)015292
116D.P.F.Piklufanyar (347)015199
117D.P.F.Rachhwahr (428)015276
118D.P.F.Rahi Dhar (128)015093
119D.P.F.Raigarh (373)015186
120D.P.F.Raingalu (133)015094
121D.P.F.Rumhani (420)015270
122D.P.F.Saroi (378)015248
123D.P.F.Seri Narain (700)015283
124D.P.F.Shafarinal (366)015210
125D.P.F.Shakohar Dhar (393)015244
126D.P.F.Shankar (461)015151
127D.P.F.Shemph (140)015103
128D.P.F.Shikawari (89)015077
129D.P.F.Shilhi Bagi (501)015119
130D.P.F.Suhar (87)015073
131D.P.F.Sunah (495)015133
132D.P.F.Sunas (131)015084
133D.P.F.Tangrala (357)015189
134D.P.F.Thanar (354)015203
135D.P.F.Thanti (363)015206
136D.P.F.Tharehni (443)015168
137D.P.F.Tungasi (447)015178
138Dadaun (508)015126
139Dadhaun (394)015256
140Dagiyal (533)015052
141Darunu (526)015072
142Deol (520)015069
143Dhalyar (436)015160
144Dhamag (415)015266
145Dhanisher (375)015221
146Dhanshal (141)015101
147Dhar (391)015258
148Dhar (458)015150
149Dharwar (136)015096
150Dharwar (352)015192
151Dhawas (519)015066
152Dhim (439)015162
153Fraj (716)015296
154Gagan (406)015237
155Gatusharag (713)015294
156Ghartehar (410)015241
157Ghayar (507)015128
158Ghulach (124)015100
159Ghumrala (451)015171
160Gunas (86)015075
161Haleen (454)015173
162Handel (719)015300
163Jagwatan (510)015125
164Jainsla (524)015071
165Janehar (409)015231
166Janerh (460)015164
167Jangal Bashnaulnal (374)015220
168Janjehli (442)015166
169Jhamach (515)015062
170Jhamach (696)015279
171Jharedh (709)015291
172Jhundi (476)015112
173Jughandh (453)015175
174Kalenjoo (408)015232
175Kalhani (542)015050
176Kandha (125)015090
177Kandhal (383)015259
178Kandhi (95)015083
179Kandhi Dhar (348)015200
180Kandhi Kalwara (516)015061
181Karganu (702)015285
182Karshai (712)015297
183Karswali (471)015106
184Kathyala (499)015132
185Kathyali (134)015095
186Keoli (497)015130
187Khablech (528)015056
188Khair (701)015284
189Khanwach (697)015280
190Khanwachi (543)015051
191Khel Dhar (482)015142
192Kulthni (530)015055
193Kurani (130)015086
194Kutherh (513)015064
195Labhi (405)015235
196Lahri (389)015264
197Lashi (417)015268
198Leh (498)015117
199Lehthach (90)015078
200Lot (475)015111
201Majhwal (432)015182
202Malar (506)015127
203Manjhakhal (457)015149
204Marhuti (412)015240
205Murhag (92)015080
206Nadahal (531)015053
207Naglai (411)015239
208Narathi (344)015196
209Nasrar (360)015207
210Nehra (385)015251
211Nihri Bajaun (491)015137
212Pakhrair (473)015109
213Pakrar (369)015213
214Panahr (715)015302
215Patak (421)015238
216Pokhri Dhar (351)015202
217Prinj (704)015289
218Rachhwahr (693)015277
219Rah (404)015229
220Rahi Dhar (129)015087
221Riara (435)015185
222Rord (455)015174
223Ruhada (438)015161
224Rumhani (419)015269
225Sagalwara (434)015184
226Samutla (371)015218
227Sanoi (349)015197
228Sar (382)015250
229Saryali (137)015102
230Seri (350)015212
231Seri (703)015288
232Sharachi (532)015048
233Sharan (96)015088
234Sharotali (429)015236
235Shawa (529)015054
236Shawan (721)015304
237Shihl (504)015121
238Shikawari (88)015074
239Shilh (525)015058
240Shilh (718)015303
241Shilhi Bagi (502)015120
242Shiwa (512)015122
243Shoda Bihani (706)015290
244Shukali (427)015275
245Sunah (494)015134
246Sunargad (711)015298
247Surah (85)015076
248Thach (490)015145
249Thach (534)015049
250Thach (698)015281
251Thana (514)015063
252Thanar (355)015190
253Tharu (379)015253
254Thuha (707)015286
255Thunag (478)015113
256Tipri (390)015263
257Trasun (523)015070
258Tungadhar (449)015167

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Thunag: 00136. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in