India Village Directory

List of all villages in Chachyot Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Chachyot Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Agli Charand (238)015511
2Anah (12)015323
3Badhoo (59)015406
4Badhu (168)015437
5Bag (186)015463
6Baga (32)015353
7Bah (98)015364
8Bahwa (118)015375
9Baihari (57)015414
10Baila (25)015329
11Bakhdog (172)015447
12Bakhli (4)015306
13Balhari (42)015379
14Banali Jan (213)015482
15Bara (14)015339
16Bari Charand (236)015508
17Barjohru (153)015427
18Bassa (60)015405
19Batah Dhar (212)015484
20Batand (84)015363
21Bataser (111)015356
22Batoli (18)015325
23Baundhari (78)015342
24Bharandhi (232)015506
25Bhaura (218)015494
26Bhurla (187)015461
27Bukhras (205)015491
28Burahta (37)015350
29Chachyot (54)015429
30Chail (51)015411
31Chandyas (169)015464
32Chatruhan (143)015456
33Chaun Doghra (219)015470
34Chawali (243)015501
35Chhaprahan (21)015316
36Chhen Megal (202)015472
37Chhol (22)015312
38D.P.F. Gadon Nal (228)015471
39D.P.F. Tung Rasan (195)015479
40D.P.F.Babag (31)015345
41D.P.F.Bakharyar (189)015457
42D.P.F.Bakhli (3)015307
43D.P.F.Bakora (81)015362
44D.P.F.Baniur (29)015333
45D.P.F.Bara (13)015340
46D.P.F.Bassi Fungar (112)015370
47D.P.F.Bhalot (110)015358
48D.P.F.Biradhar (108)015367
49D.P.F.Chaili (99)015394
50D.P.F.Chakriala (102)015396
51D.P.F.Chamyani (145)015419
52D.P.F.Chulinal (215)015497
53D.P.F.Churagati (211)015483
54D.P.F.Dalaug (119)015389
55D.P.F.Daran (17)015318
56D.P.F.Darudeo (173)015451
57D.P.F.Dent (193)015481
58D.P.F.Deot (192)015477
59D.P.F.Devi Darh (241)015513
60D.P.F.Dhamech (163)015438
61D.P.F.Dhar (182)015455
62D.P.F.Dhar Kanjihra (223)015468
63D.P.F.Dharot (105)015392
64D.P.F.Gadhiman (101)015397
65D.P.F.Gani (188)015459
66D.P.F.Gawar (76)015338
67D.P.F.Golhan (200)015466
68D.P.F.Haleenu (106)015365
69D.P.F.Jabrat (44)015382
70D.P.F.Jayog (177)015423
71D.P.F.Jhuradi (183)015454
72D.P.F.Kamrunag (221)015469
73D.P.F.Kandhi (198)015474
74D.P.F.Kandhli (209)015486
75D.P.F.Kanjiyuri (10)015321
76D.P.F.Kapahri (121)015401
77D.P.F.Kharsi (148)015418
78D.P.F.Kotlu (73)015337
79D.P.F.Ladutunger (27)015331
80D.P.F.Latogali (166)015443
81D.P.F.Lot Pukhar (222)015467
82D.P.F.Machhrot (65)015376
83D.P.F.Mahithana (149)015416
84D.P.F.Manjhan (5)015310
85D.P.F.Nandgarh (164)015441
86D.P.F.Narhel (201)015473
87D.P.F.Odi (154)015428
88D.P.F.Parala (114)015369
89D.P.F.Patikri (80)015361
90D.P.F.Poinal (234)015509
91D.P.F.Saroa (7)015313
92D.P.F.Sidh Chalau (33)015346
93D.P.F.Tandi (180)015422
94D.P.F.Tarlaja (41)015380
95D.P.F.Tharadhar (117)015374
96D.P.F.Tokharnal (245)015500
97Dadoh (115)015390
98Dalikar (26)015330
99Dan (120)015388
100Daran (16)015319
101Dari (175)015449
102Dari (47)015407
103Delag Tikri (62)015385
104Deola (165)015442
105Deoli (36)015378
106Dhagwan (53)015431
107Dhaniut (160)015434
108Dhishti (191)015462
109Dughal (58)015417
110Fagnyar (155)015432
111Fagraut (67)015372
112Fangwar (100)015395
113Fanipra (69)015354
114Futi Jan (208)015485
115Gadhiman (123)015398
116Gadhwar (77)015341
117Gawar (75)015343
118Ger (181)015453
119Ghalot (244)015499
120Ghana (71)015335
121Ghiyahan (50)015410
122Ghusnu (220)015493
123Gohar (63)015386
124Harhali (66)015387
125Jabal (156)015445
126Jahal (206)015490
127Jayog (176)015424
128Kandhi (203)015475
129Kandhi (9)015320
130Kandhi Galu (233)015507
131Kandhitili (34)015352
132Kandhli (210)015487
133Kandhol (61)015404
134Karao (49)015409
135Karnala (185)015452
136Kashan (28)015332
137Kathla (35)015351
138Katlog (56)015413
139Katwandhi (45)015384
140Katwandhi (72)015334
141Kharsi (147)015403
142Kheog (11)015322
143Kilang (159)015433
144Kot (151)015426
145Kotla Khanula (116)015373
146Kunsot (184)015460
147Kut (20)015328
148Kuthehar (46)015383
149Kutla (217)015492
150Lot (190)015458
151Lot (24)015315
152Majhothi (122)015400
153Mandap (104)015391
154Mangwara (230)015504
155Manjhali Charand (237)015514
156Marhawala (194)015480
157Mathiana (242)015502
158Muratan (74)015336
159Musrani (103)015393
160Nachhet (161)015439
161Naihra (48)015408
162Nandi (8)015317
163Narhali (64)015377
164Naugraon (109)015368
165Naun (150)015415
166Nendhal (167)015444
167Nou Graun (52)015430
168Oiri (55)015412
169Pabo (158)015435
170Pangliur (68)015355
171Pansir (79)015357
172Parayi Dhar (235)015510
173Parwara (82)015359
174Pathan (152)015425
175Pipali Tandi (178)015420
176Port (207)015488
177Rajot (157)015436
178Rani (229)015495
179Riyala (240)015512
180Ropa (19)015326
181Ruhal (204)015489
182Sadan (15)015324
183Salahar (144)015399
184Sambla (1)015308
185Samnos (197)015476
186Sandoa (171)015448
187Saroa (6)015311
188Saryach (199)015465
189Seri (196)015478
190Seri (39)015348
191Shala (170)015446
192Shegla Galu (38)015347
193Shilhi Shal (239)015503
194Shilhnu (162)015440
195Sianj (70)015344
196Surah (23)015314
197Tandi (179)015421
198Tandi (2)015309
199Taraur (43)015381
200Thachi (146)015402
201Thamlah (30)015327
202Tharjun (107)015366
203Thunagala (216)015496
204Tikar (113)015371
205Tikar (83)015360
206Tikhu Doghra (231)015505
207Tikkari (40)015349
208Tokhar (214)015498
209Tuna (174)015450

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Chachyot: 00137. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in