India Village Directory

List of all villages in Nihri Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Nihri Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Anu (289)015610
2Anushi (225)015568
3Aukal (204)015536
4Badhu (262)015596
5Badhu (35)015684
6Bagri (23)015636
7Bahal (319)015767
8Bahi (22)015640
9Bahli (216)015567
10Bajaran (27)015639
11Bajihan (29)015662
12Bakalag (228)015569
13Bakhari (273)015753
14Balag (248)015588
15Bandla (290)015696
16Bandli (269)015625
17Banon (161)015531
18Banthal (38)015688
19Banwali (191)015520
20Bara (18)015656
21Baragta (286)015605
22Bari (34)015685
23Barnog (305)015735
24Barnog (324)015785
25Basahu (229)015570
26Batahrd (7)015646
27Begli Dhar (329)015761
28Beshan Jan (339)015782
29Bhaka (13)015651
30Bhalan (290)015609
31Bhali Batari (287)015608
32Bhatol (284)015612
33Bhayal Dogri (279)015714
34Bhebal (A) (164)015525
35Bhebal (B) (160)015530
36Bhiana (314)015727
37Bhundal (322)015773
38Bithri (328)015760
39Bohi (285)015604
40Brata (25)015637
41Chahwach (265)015769
42Chalog (275)015603
43Chamdar (283)015702
44Chanad (296)015691
45Chanda Kufer (209)015533
46Chanwara (246)015775
47Charandi (268)015754
48Charkhari (39)015689
49Chauki (193)015538
50Chauri (264)015590
51Chhamanda (3)015644
52Chhichhar (157)015542
53Chhol (267)015755
54Chhoti Khanyari (312)015730
55Chiral (15)015652
56Chiral (218)015582
57D.P.F Manjhki (281)015707
58D.P.F. Baneshti (227)015710
59D.P.F. Baragraun (275)015713
60D.P.F. Barnog (323)015784
61D.P.F. Barsundha (326)015765
62D.P.F. Batahrd (8)015645
63D.P.F. Begli Dhar (330)015762
64D.P.F. Bhayankar (282)015708
65D.P.F. Chadog (277)015614
66D.P.F. Chhayani Diant (252)015747
67D.P.F. Chhotagaraun (274)015734
68D.P.F. Chiral (14)015653
69D.P.F. Chuhar (249)015743
70D.P.F. Churasani (247)015776
71D.P.F. Daint (302)015718
72D.P.F. Dhamkon (281)015618
73D.P.F. Dharli (287)015703
74D.P.F. Dwarlu (10)015648
75D.P.F. Gadahach (268)015626
76D.P.F. Galukhra (300)015694
77D.P.F. Garhka Chhol (269)015756
78D.P.F. Ghawata (257)015744
79D.P.F. Jabaltu (264)015770
80D.P.F. Kamrah (12)015649
81D.P.F. Kanas (26)015635
82D.P.F. Kanon (5)015657
83D.P.F. Katahchi (43)015669
84D.P.F. Kathyuni (289)015699
85D.P.F. Khobla (308)015732
86D.P.F. Khud (340)015778
87D.P.F. Kuftu (271)015622
88D.P.F. Mahasu (332)015787
89D.P.F. Maraihra (31)015666
90D.P.F. Narsingh (310)015731
91D.P.F. Pandar (284)015700
92D.P.F. Raig (28)015663
93D.P.F. Rakani (316)015728
94D.P.F. Rakol (270)015621
95D.P.F. Rangjhol (255)015745
96D.P.F. Richhani (260)015737
97D.P.F. Riyunsh (297)015692
98D.P.F. Shalani (37)015686
99D.P.F. Shalog (320)015757
100D.P.F. Shiv Shankar (306)015722
101D.P.F. Trechh (49)015627
102D.P.F.Bag (255)015585
103D.P.F.Bakalag (227)015561
104D.P.F.Bandli Dhar (235)015572
105D.P.F.Banwali (190)015519
106D.P.F.Barbat (233)015571
107D.P.F.Bherumara (186)015516
108D.P.F.Bhun (217)015577
109D.P.F.Bunga (257)015587
110D.P.F.Chalon (263)015589
111D.P.F.Chanda Kufer (207)015535
112D.P.F.Chauri (258)015592
113D.P.F.Chhichhar (158)015529
114D.P.F.Chopoda (222)015558
115D.P.F.Dayoli (266)015597
116D.P.F.Gehru (231)015574
117D.P.F.Jhalangar (195)015545
118D.P.F.Kamand (215)015565
119D.P.F.Karangal (291)015606
120D.P.F.Kathyahal (192)015521
121D.P.F.Khaboda (203)015540
122D.P.F.Khadyand (211)015552
123D.P.F.Kumaru (276)015601
124D.P.F.Kumrah (189)015515
125D.P.F.Majhothi Shilh (205)015522
126D.P.F.Naihar (21)015659
127D.P.F.Pakyoda (224)015562
128D.P.F.Parala (197)015549
129D.P.F.Salana (219)015576
130D.P.F.Sanoda (155)015556
131D.P.F.Tapli Dhar (184)015527
132D.P.F.Thach Shilh (208)015534
133Dhamasan (293)015706
134Dhamkon (279)015615
135Dhaniara (273)015600
136Dhar Kanjhira (224)015709
137Dhar-I (162)015524
138Dhar-II (199)015544
139Dharli (230)015575
140Dharwar (263)015748
141Dogri (274)015602
142Gad (6)015643
143Gagan Darn (256)015746
144Gahar (48)015632
145Gali (53)015628
146Galiog (86)015679
147Garahan (251)015578
148Ghaindhal (58)015674
149Ghalendi (285)015698
150Ghanghoti (271)015750
151Ghar Ka Tyana (85)015677
152Gharoi (16)015654
153Gharot (288)015704
154Ghawata (259)015739
155Ghoga Baret (278)015716
156Hanog (46)015664
157Heja Doghri Abbal (251)015742
158Heja Doghri Doyam (250)015741
159Jabrash (2)015641
160Jachh (315)015729
161Jaman Doghri (335)015777
162Janaul (51)015629
163Jandroh (32)015667
164Jaodarh (258)015738
165Jaral (232)015573
166Jaral (52)015630
167Jhalangar (194)015539
168Jhungi (309)015723
169Jogi Kufer (313)015690
170Kalao (213)015551
171Kamand (214)015566
172Kamrah (11)015650
173Kamtha (50)015631
174Kandhi (62)015617
175Kandhi - II (262)015749
176Kandhi-I (301)015721
177Kanej (317)015759
178Kansar (253)015771
179Katahchi (44)015670
180Kathyuni (291)015697
181Katoh Dhar (54)015671
182Khaboda (201)015541
183Khalach (325)015783
184Khalair (9)015647
185Khanaud (270)015751
186Khanyari (311)015726
187Kharti (220)015564
188Khil (159)015532
189Khil (24)015638
190Khumba (261)015736
191Khun Garaoli (55)015681
192Kinder (283)015613
193Kiyari (265)015598
194Kot (254)015583
195Kot (45)015634
196Kotlu (266)015768
197Kumaru (272)015623
198Kun (256)015584
199Kutahachi (327)015763
200Kutalu (277)015715
201Kuthehr (272)015752
202Kuthehr (337)015781
203Kutnas (336)015780
204Kyar Kandhi-I (280)015619
205Kyar Kandhi-II (282)015616
206Labut (165)015528
207Lalag (253)015581
208Lot (280)015717
209Maihap (60)015672
210Malagra (196)015548
211Mana (92)015678
212Manah (17)015655
213Mananu (154)015557
214Manjehli (247)015591
215Manjhangan (61)015620
216Manjhar (206)015537
217Maraihra (30)015665
218Masogal (334)015779
219Matal (321)015766
220Matyog (295)015693
221Nayahi (42)015683
222Nehra (188)015518
223Neri Roperu (261)015595
224Nichli Daban (304)015720
225Nihri (19)015661
226Obra (294)015695
227Ori Dhar (338)015788
228Paltu (210)015543
229Pandar (286)015701
230Parala (200)015550
231Parali (20)015660
232Pawabo (259)015593
233Phaphna (267)015599
234Phegal (57)015675
235Preshi (40)015680
236Pura Kothi (212)015553
237Rangarh (33)015668
238Raswala (248)015774
239Rohanda (187)015523
240Rohara (41)015682
241Ropa Bandla (250)015580
242Ropari (36)015687
243Sajaora (1)015642
244Salosh (223)015563
245Samaul (260)015594
246Sanaut (225)015711
247Sandara (299)015724
248Sara Dhar (198)015546
249Saral (163)015517
250Saran (202)015547
251Sarcha (56)015676
252Sarihani (292)015607
253Sarn (4)015658
254Seri (252)015579
255Serkalan (333)015786
256Shadiar (226)015740
257Shahal (47)015633
258Shakra (307)015733
259Shalag (249)015586
260Shalog (318)015758
261Shaodhar (278)015624
262Shegal (226)015560
263Shojha (288)015611
264Singhu (153)015555
265Tapli Dhar (185)015526
266Tarad (331)015764
267Tata Har Tanog (298)015725
268Thai Dhar (254)015772
269Tharu (292)015705
270Thiras (221)015554
271Tikkar (152)015559
272Ukri (59)015673
273Uperli Daban (303)015719
274Upperli Chakrad (276)015712

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Nihri: 00138. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in