India Village Directory

List of all villages in Karsog Tahsil, Mandi District, Himachal Pradesh, India.

Advertisement

Village Finder

Village name:

Villages in Karsog Tahsil

Sl NoVillage NameVillage Code
1Agla Chera (306)016095
2Alsindhi (142)015996
3Anog (513)016214
4Badar (213)015850
5Badhar (560)016280
6Bag (135)016004
7Bag (587)016299
8Bag (70)015974
9Bag Salana (420)016250
10Bagail (324)016170
11Bagaila (354)016160
12Bagain (362)016139
13Bagain (500)016241
14Bagra (175)015914
15Bagshad (154)016032
16Bagund (583)016293
17Bahal (160)016039
18Bahan Gadhiman (481)015822
19Bahanu (350)016163
20Bahi (90)015936
21Bahl (557)016284
22Bahli (336)016120
23Bajhu (394)015842
24Bakaran (404)015849
25Bakhaun (589)016298
26Bakhohal (200)015935
27Bakhraut (396)016143
28Bakhrunda (495)015805
29Balahni (533)016218
30Balaso (335)016115
31Bali Dhar (447)016208
32Balindi (144)016043
33Baloug (270)016066
34Balout Sarandi (571)016315
35Baraikar (132)016003
36Baral (418)016149
37Barod (130)016009
38Baru Kufri (313)016087
39Baryog (134)015998
40Bashlandi (401)015834
41Batahali (346)016111
42Batala Bahal (472)015810
43Bathar (215)015852
44Bathar (480015823
45Baton (508)016234
46Bauh (331)016112
47Been (176)015902
48Bego (537)016271
49Belar (79)015964
50Belu Dhank (317)016176
51Belu Dhar (318)016174
52Besta (265)016021
53Bhalyar (386)015843
54Bhamala (521)016189
55Bhamrara (293)016113
56Bhanach (217)015855
57Bhandarnu (473)016147
58Bhanera (462)016240
59Bhanog (285)016089
60Bhanol (225)015890
61Bhanol (72)015971
62Bhanoti (74)015967
63Bhanthal (479)015820
64Bhanyas (105)015901
65Bhargelu (301)016105
66Bharthunna (95)015940
67Bhawan (311)016096
68Bhiana (87)015932
69Bhora (269)016015
70Bhurthi (503)016262
71Bindla (267)016013
72Bohanda (164)016050
73Chakru (238)015909
74Chalaog (309)016092
75Chalaog (499)016239
76Chalaoni (211)015851
77Chalaoni (304)016102
78Chalaru (421)016251
79Chamog (458)016245
80Chamoli (291)016063
81Chamraog (494)015807
82Chanyana (119)015988
83Chaori Dhar (507)016268
84Char Kufri (373)015872
85Chebar (565)016275
86Chhandyara (97)015945
87Chindi (378)016134
88Chitha Dharthu (241)015891
89Choa (517)016181
90Chogra (256)016024
91Churag (242)015892
92D .P.F. Dofa (484)015789
93D.P.F. Bag Bhakhari (298)016106
94D.P.F. Bajhu Jhungi (395)015845
95D.P.F. Bajhu Karsog (400)015840
96D.P.F. Bakaran (403)015848
97D.P.F. Bakhras (385)015866
98D.P.F. Begli (212)015858
99D.P.F. Bhanach (214)015853
100D.P.F. Bhundashil (532)016272
101D.P.F. Chakranth (381)015869
102D.P.F. Chhaj (191)015929
103D.P.F. Dahi (205)015860
104D.P.F. Damehal (369)015870
105D.P.F. Dharmour (171)015898
106D.P.F. Dhurmu (542)015799
107D.P.F. Ghalech (487)015811
108D.P.F. Himri (174)015915
109D.P.F. Janaul (229)015921
110D.P.F. Kandhi (216)015878
111D.P.F. Kaneri (224)015889
112D.P.F. Karadal (235)015912
113D.P.F. Katahach (240)015874
114D.P.F. Khanyog (220)015863
115D.P.F. Kot Bahal (226)015908
116D.P.F. Kufri Pangna (375)015875
117D.P.F. Masog (188)015923
118D.P.F. Nagra (232)015904
119D.P.F. Pathrebi (547)015793
120D.P.F. Pehran (486)015813
121D.P.F. Pharas (193)015926
122D.P.F. Richhni (493)015803
123D.P.F. Sandrahl (195)015927
124D.P.F. Sanjog (389)015880
125D.P.F. Shadai (236)015907
126D.P.F. Shanahar Dhar (470)015809
127D.P.F. Shil (405)015847
128D.P.F. Shil Bhadiar (106)015899
129D.P.F. Sorshan (179)015917
130D.P.F. Sundroo (544)015795
131D.P.F. Tikar Karsog (410)015831
132D.P.F. Tikkar (218)015854
133D.P.F. Tikri Dhar (489)015817
134D.P.F.Alyas (141)015997
135D.P.F.Bagshad (253)016031
136D.P.F.Bagund (582)016294
137D.P.F.Bahl (558)016283
138D.P.F.Bajh (456)016232
139D.P.F.Balaso (337)016062
140D.P.F.Chabhar (538)016266
141D.P.F.Chalaoni (357)016155
142D.P.F.Chando (341)016129
143D.P.F.Charog (509)016237
144D.P.F.Chil Sarahie (91)015938
145D.P.F.Chindi (382)016142
146D.P.F.Devikot (146)016042
147D.P.F.Dhamon (451)016207
148D.P.F.Dharanda (334)016114
149D.P.F.Dharmor (159)016051
150D.P.F.Dharmor (165)016057
151D.P.F.Drahal (577)016302
152D.P.F.Gadaran (555)016303
153D.P.F.Garjoob (548)016288
154D.P.F.Ghangar (127)016006
155D.P.F.Gharlol (63)015968
156D.P.F.Ghawla (260)016069
157D.P.F.Jachh (A) (535)016269
158D.P.F.Jachh (B) (506)016270
159D.P.F.Jagol (588)016304
160D.P.F.Jakhol (590)016308
161D.P.F.Jhao Prala (372)016128
162D.P.F.Kail Sarahie (88)015937
163D.P.F.Kajeuni (449)016210
164D.P.F.Kalota (A) (292)016073
165D.P.F.Kalota (B) (297)016071
166D.P.F.Kandha (110)015991
167D.P.F.Kandhi (452)016223
168D.P.F.Kandlu (563)016281
169D.P.F.Kanjol (364)016133
170D.P.F.Karadal (342)016127
171D.P.F.Karyani (244)016157
172D.P.F.Kashmir (248)016122
173D.P.F.Kashot (276)016083
174D.P.F.Katach (461)016242
175D.P.F.Katahach Dehach (338)016064
176D.P.F.Katanda (550)016287
177D.P.F.Kelo Dhar (501)016256
178D.P.F.Kelo Sarahie (89)015939
179D.P.F.Khadra (511)016221
180D.P.F.Kot (168)016125
181D.P.F.Kufri Dhar (348)016119
182D.P.F.Kufri Dhar (442)016197
183D.P.F.Kumharu (153)016046
184D.P.F.Kuns (184)015948
185D.P.F.Lotla Abbal (549)016301
186D.P.F.Lotla Doyam (578)016289
187D.P.F.Mahadev Banauni (465)016252
188D.P.F.Majhor (325)016172
189D.P.F.Makra (572)016313
190D.P.F.Mamli (522)016185
191D.P.F.Mandap (161)016035
192D.P.F.Manjhu (279)016079
193D.P.F.Marandhi (344)016131
194D.P.F.Masogra (366)016140
195D.P.F.Mehran (250)016060
196D.P.F.Nagaltha (312)016099
197D.P.F.Naganal (592)016312
198D.P.F.Nihari Nal (322)016177
199D.P.F.Oda (294)016116
200D.P.F.Palot (278)016085
201D.P.F.Panjyanu (93)015942
202D.P.F.Panyaru (99)015946
203D.P.F.Parala Dharthu (429)016226
204D.P.F.Reshta Dhar (76)015976
205D.P.F.Sagach (576)016300
206D.P.F.Salana Dhagoh (83)015951
207D.P.F.Sehnj (440)016205
208D.P.F.Shanohu (435)016202
209D.P.F.Shihal (468)016255
210D.P.F.Shiladhar (504)016263
211D.P.F.Shushan (574)016305
212D.P.F.Suranda (498)016261
213D.P.F.Talehan (138)016019
214D.P.F.Thaltu (150)016027
215D.P.F.Thangar (333)016118
216D.P.F.Thuadhar (102)015957
217D.P.F.Udhmu (177)015960
218Dabrot (457)016231
219Dachhen (380)015835
220Dahi (204)015861
221Dahr (365)016136
222Damog (259)016026
223Daral (303)016100
224Darno (156)016047
225Dateha (519)016182
226Delag (552)015797
227Deol (131)016008
228Deral (73)015970
229Dhagoh (82)015962
230Dhalog (464)015819
231Dhanyara (427)016229
232Dhar (80)015965
233Dhar Kandhlu (332)016117
234Dhar Mandal (152)016040
235Dharbhaog (368)016135
236Dhaun (67)015977
237Dhawas (371)016126
238Dhinglu (219)015884
239Dhurmugad (541)015800
240Dounhal (349)016165
241Drashti (476)015816
242Dudhali-I (263)016076
243Dudhali-II (273)016075
244Dumhun (460)016243
245Durkanu (71)015973
246Dwari Pash (307)016094
247Dwas (163)016048
248Fafan (314)016090
249Faneota (595)016318
250Firnu (599)016321
251Gadari (255)016028
252Gagoi (529)016217
253Gajeha (436)016201
254Galandhi (402)015839
255Galed (283)016082
256Galshandi (392)015846
257Galu (515)016190
258Ganu (448)016192
259Genshar (450)016209
260Ghalog (351)016161
261Ghanaut (231)015903
262Ghanuphari (249)016061
263Godan (202)015882
264Gothra (478)015815
265Guma-I (271)016077
266Guma-II (272)016016
267Gwala (591)016311
268Harnala (409)015828
269Hiundi (426)016244
270Jabehal (64)015969
271Jachh (539)016264
272Jaiyee (570)016277
273Jaklin (281)016080
274Jamnu (66)015979
275Jankhuni (139)016030
276Jatho (492)015802
277Jehru (129)016010
278Jhanol (228)015919
279Jhaog (374)015873
280Jharandi (194)015886
281Jikhri (302)016104
282Jingal (251)016059
283Johri Bain (434)016167
284Jong (439)016198
285Judli (370)015868
286Jujar (261)016018
287Juwa (505)016235
288Kadehad (320)016179
289Kahnu (69)015975
290Kalaihani (356)016151
291Kalangar (112)015990
292Kalashan (221)015885
293Kalma (158)016049
294Kamuheri (554)015798
295Kanda (206)015881
296Kandha (111)015992
297Kandha (328)016166
298Kandha (580)016291
299Kandhi (290)016121
300Kandhi (454)016224
301Kandhi-III (339)016068
302Kandlu (455)016233
303Kaneri (223)015888
304Kani Mandla (471)016254
305Kanochha (546)015804
306Kao (423)016248
307Kapas (197)015928
308Karadal (234)015905
309Karaol (424)016246
310Karsog (416)016138
311Kashapri (287)016074
312Kashiun (295)016107
313Kashmir (245)016055
314Kashwal (391)015865
315Katahch (247)016058
316Kathiyun (78)015959
317Katol (531)016273
318Kehat (445)016193
319Kelo Dhar (469)016257
320Khablash (100)015952
321Khadaihan (266)016012
322Khadoni (243)015893
323Khair (586)016297
324Khalogara (345)016156
325Khaltu (286)016103
326Khamarla (443)016195
327Khanawari (412)015825
328Khandehach (136)016005
329Khandeyol (258)016067
330Khanoch (315)016093
331Khanora (414)015821
332Khanyari (377)016144
333Khanyol (551)016286
334Kharkan (115)015982
335Kharkan (477)015814
336Kharyali (319)016175
337Kheel (172)015896
338Kiria (124)015987
339Kot (114)015999
340Kot (145)016044
341Kot (169)016054
342Kot (227)015911
343Kot (326)016169
344Kot (361)016137
345Kot (567)016322
346Kot Kaparias (117)015980
347Kothu (186)015910
348Koti (321)016178
349Kotla (182)015956
350Kotla (246)016056
351Kotlu (463)016238
352Kotlu (566)016274
353Kotlu Gad (530)016187
354Kubshan (459)016247
355Kufri Dhar (397)015838
356Kufri Dhar (497)016259
357Kuftu (190)015930
358Kund (264)016022
359Kunhun (352)016159
360Kunthari (428)016228
361Kurna (323)016171
362Kut (543)015801
363Kuthehd (579)016290
364Kwagla (488)015812
365Lahlu (525)016212
366Larhas (173)015913
367Loharli (308)016098
368Lol (422)016249
369Lower Karsog (417)016150
370Luharli (155)016037
371Madhi Dhar (199)015931
372Magan (282)016081
373Maghaar (363)015829
374Mahog (376)015876
375Mahog (584)016295
376Mahota (118)015989
377Majhas (230)015918
378Majhas (360)016154
379Majhoth (75)015963
380Makneri (528)016216
381Malao (77)015966
382Mamel (419)016148
383Mamli (524)016188
384Manjhli Begli (208)015859
385Manjhu (280)016078
386Mannas (185)015920
387Manola (340)016124
388Manshana (540)016265
389Marandhi (343)016130
390Marichh Khandak (107)015900
391Mariuni (149)016033
392Marola (268)016014
393Masog (189)015924
394Masog (355)016152
395Masogra (187)015925
396Masogra (379)015871
397Matehal (358)016132
398Mehndi (437)016200
399Mehran (252)016065
400Mohwan (512)016222
401Morti (262)016017
402Naftan (594)016307
403Naglog (510)016220
404Nagra (233)015894
405Nagraun (198)015933
406Nala Kutlu (431)016204
407Nanj (520)016184
408Narahn (561)016279
409Naras (534)016219
410Narla (288)016023
411Nawa (398)015836
412Nehra (475)015818
413Nichla Karyala Nal (274)016088
414Nichla Nangaltha (300)016109
415Nichla Pathron (408)015833
416Nichli Begli (207)015856
417Oal (536)016267
418Padli (65)015972
419Palot (277)016084
420Panchakkar (474)016146
421Pangna (201)015934
422Panjyatari (170)016123
423Panyaru (98)015947
424Parali Rehli (482)015790
425Parehati (162)016038
426Parla Bhawa (310)016173
427Parla Takrola (526)016215
428Parlog (316)016091
429Pathrebi (545)015794
430Pathrehri (147)016034
431Pati (196)015887
432Patihncha (167)016053
433Pehran (485)015792
434Pharas (192)015922
435Phinu (425)016230
436Pichhala Chera (327)016168
437Pokhi (559)016282
438Porla (564)016278
439Prala Kutlu (432)016206
440Puni (483)015791
441Purana (516)016191
442Rachhol (384)015867
443Rajogra (181)015950
444Rakani (104)015958
445Randaul (125)016001
446Ranot (157)015897
447Rapoon (180)015955
448Rashog Abbal (562)016314
449Rashog Doyam (581)016292
450Richhni (491)015806
451Riki (413)015824
452Ropari (305)016097
453Sahaj (120)015983
454Sahi Darh (383)015844
455Sainji (109)015993
456Salana (81)015961
457Samotha (433)016227
458Sanad (387)015879
459Sanana (466)016253
460Sanarli (415)016145
461Saned (353)016158
462Sangrohi (116)015981
463Sanohal (388)015841
464Sarahn (598)016319
465Sarail (569)016320
466Saran Bag (596)016317
467Sarehach (68)015978
468Sarkol (399)015837
469Saror (121)015984
470Sartyola (284)016086
471Savindhar (133)016000
472Sawa Mahun (296)016072
473Sayanj (514)016211
474Sehnj (441)016196
475Seri (289)016070
476Seri (502)016236
477Shadai (237)015906
478Shahal (203)015883
479Shahot (444)016180
480Shaindhal (330)016108
481Shainthal (406)015830
482Shakahl (585)016296
483Shakra (137)016011
484Shal (108)016045
485Shalag (257)016025
486Shamand (183)015949
487Shamlaut (148)016041
488Shanahar (490)015808
489Shanog (597)016316
490Shanohu (430)016203
491Shansh (329)016164
492Shaong (254)016029
493Shegli (143)015994
494Shegli Nal (113)015995
495Shergal (359)016153
496Shila Kadaun (411)015826
497Shilh (496)016260
498Shushan (573)016309
499Sianjli (446)016194
500Sihanj (556)016285
501Sihni Dhinglu (239)015895
502Sinana (523)016186
503Sojha (166)016052
504Sorshan (178)015916
505Sorta (390)015864
506Suin (94)015941
507Sursee (467)016258
508Takrol (347)016162
509Takrola (527)016213
510Talehan (140)016020
511Tatta Pani (123)015986
512Teban (568)016276
513Thach (438)016199
514Thach (96)015943
515Thachi (84)015944
516Thahali (222)015877
517Thakar Thana (553)015796
518Thali (126)016007
519Thaltu (151)016036
520Thanali (453)016225
521Tharmi (575)016310
522Thinu ka Balh (128)016002
523Thogi (122)015985
524Tikkar (101)015953
525Tikkar (210)015857
526Tikkar (493)015827
527Tumman (593)016306
528Tundal (518)016183
529Udhmu (103)015954
530Uparla Pathron (407)015832
531Uperla Karyala Nal (275)016101
532Upperla Dharbhaog (367)016141
533Upperla Nangaltha (299)016110
534Upperli Begli (209)015862

Advertisement

Census of India Tahsil-code for Karsog: 00139. View Tahsil map of Himachal Pradesh.

©vlist.in